Waar is de volgende COP-vergadering 2023?

De 28e Conferentie van de Partijen (COP28) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) zal plaatsvinden van 30 november tot 12 december 2023 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Deze belangrijke bijeenkomst zal worden voorafgegaan door een verplichte workshop over de elementen van de uitkomst van de GST in oktober in de VAE.

De aankomende voorzitterschap heeft aangekondigd dat COP28 zich zal richten op vier paradigmaverschuivingen. Deze omvatten het versnellen van de energietransitie en het drastisch verminderen van de uitstoot vóór 2030, en het transformeren van klimaatfinanciering door het nakomen van oude beloften en het opzetten van het kader voor een nieuwe deal over financiering.

De conferentie zal ook een reeks belangrijke evenementen en discussies bevatten. Deze omvatten inzichten uit het UNEP Adaptation Gap Report 2023 over hoe de effectiviteit van aanpassing kan worden verhoogd om verlies en schade te verminderen, en inzichten uit het laatste UNEP Emissions Gap Report en UNFCCC NDC Synthesis Report over wat we nodig hebben van de Global Stocktake.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat is de Conferentie van de Partijen (COP)?
De Conferentie van de Partijen (COP) is het hoogste besluitvormende orgaan van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Het brengt regelmatig vertegenwoordigers van elk land samen om de voortgang in de strijd tegen klimaatverandering te beoordelen en verdere actie te plannen.

Wat is de Global Stocktake (GST)?
De Global Stocktake (GST) is een proces dat elke vijf jaar plaatsvindt onder de Overeenkomst van Parijs om de collectieve vooruitgang te beoordelen in het bereiken van de doelstellingen van de overeenkomst.

Wat is het UNEP Adaptation Gap Report?
Het UNEP Adaptation Gap Report is een jaarlijks rapport dat de kloof analyseert tussen de behoeften en mogelijkheden voor klimaataanpassing in verschillende landen, en de daadwerkelijke acties die worden ondernomen om deze kloof te dichten.

Wat is het UNEP Emissions Gap Report?
Het UNEP Emissions Gap Report is een jaarlijks rapport dat de kloof analyseert tussen de verwachte uitstoot van broeikasgassen op basis van de huidige toezeggingen van landen, en de niveaus die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Wat is het UNFCCC NDC Synthesis Report?
Het UNFCCC NDC Synthesis Report is een rapport dat de nationaal bepaalde bijdragen (NDC’s) van landen analyseert – hun geplande acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *