Wie is de bekendste klimaatactivist?

Greta Thunberg, de wereldberoemde klimaatactivist, heeft zich aangesloten bij duizenden mensen die op zondag 12 november 2023 door Amsterdam, Nederland, marcheerden om meer actie te eisen tegen klimaatverandering. Thunberg was een van de sprekers tijdens de mars, die tien dagen voor de nationale verkiezingen in Nederland plaatsvond. De organisatoren beweerden dat 70.000 mensen deelnamen aan de mars en noemden het de grootste klimaatprotest ooit in het land.

Thunberg, bekend om haar onvermoeibare inzet voor het milieu, heeft een wereldwijde beweging geïnspireerd om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Haar aanwezigheid in Nederland onderstreept de groeiende bezorgdheid over het milieu in het land en de roep om actie.

In Nederland zijn er ook andere prominente klimaatactivisten, zoals de Nederlandse acteur en klimaatactivist Sieger Sloot. Sloot werd veroordeeld voor opruiing na het oproepen tot een protest tegen grote subsidies voor fossiele brandstofbedrijven. Daarnaast heeft de activistische groep Extinction Rebellion, opgericht in 2018, bekendheid verworven door het gebruik van ontwrichtende tactieken om de winning en verbranding van fossiele brandstoffen aan de kaak te stellen.

Deze groeiende beweging heeft geleid tot grootschalige protesten, zoals de mars waarbij meer dan 10.000 mensen langs de A12 snelweg naar Den Haag liepen, ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om de belangrijke verkeersader niet te blokkeren. De politie zette waterkanonnen in om de duizenden klimaatactivisten te verspreiden en arresteerde 2.400 demonstranten.

Veelgestelde Vragen
Wie is Greta Thunberg?
Greta Thunberg is een Zweedse klimaatactivist die internationale bekendheid heeft verworven door haar inspanningen om regeringen over de hele wereld aan te sporen actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Wat is Extinction Rebellion?
Extinction Rebellion is een wereldwijde milieuactivistische beweging die in 2018 in het Verenigd Koninkrijk is opgericht. De groep gebruikt vaak ontwrichtende tactieken, zoals het blokkeren van wegen en luchthavens, om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

Wat is een klimaatmars?
Een klimaatmars is een vorm van protest waarbij mensen samenkomen en marcheren om aandacht te vragen voor klimaatverandering en om actie te eisen van regeringen en bedrijven.

Verklarende Woordenlijst
Klimaatactivist: Een persoon die actief campagne voert voor maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.
Fossiele brandstoffen: Brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas, die zijn ontstaan uit de resten van oude planten en dieren. Het verbranden van fossiele brandstoffen draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, wat leidt tot klimaatverandering.
Opruiing: Een misdrijf dat bestaat uit het aanzetten tot onrust, geweld of rebellie tegen de overheid.
Waterkanon: Een apparaat dat een krachtige straal water afvuurt, vaak gebruikt door de politie om menigten te beheersen of te verspreiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *