Belgium Takes the Lead in the Fight against Fossil Fuel Subsidies at the Climate Conference in Dubai

België heeft tijdens de recente klimaatconferentie in Dubai laten zien dat het een voortrekker is in de strijd tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het land heeft zich aangesloten bij een coalitie van landen die vastbesloten zijn om deze subsidies te beëindigen. Hiermee plaatst België zich in het midden van een cruciale discussie over de toekomst van fossiele brandstoffen.

Jaarlijks wordt in België minstens 13 miljard euro besteed aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen. De vraag die nu op tafel ligt, is of de wereld zal instemmen met een geleidelijke afbouw van het gebruik van steenkool, olie en gas. Deze kwestie is een van de belangrijkste agendapunten van de klimaatconferentie in Dubai.

Europa, Australië, Latijns-Amerika en de kwetsbare kleine eilandstaten pleiten voor ambitie. Ze willen dat de slotverklaring van de conferentie duidelijk maakt dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde moet komen. Daarentegen zijn de oliestaten, geleid door Saudi-Arabië, tegen deze verandering.

Veelgestelde vragen:
Wat zijn fossiele brandstoffen?
Fossiele brandstoffen zijn natuurlijke brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas die ontstaan zijn uit de restanten van dode planten en dieren. Ze worden zo genoemd vanwege hun vorming uit organisch materiaal gedurende miljoenen jaren.

Wat zijn subsidies voor fossiele brandstoffen?
Subsidies voor fossiele brandstoffen zijn financiële steun van de overheid om de productie of consumptie van fossiele brandstoffen te ondersteunen. Dit kan directe financiële steun omvatten, zoals belastingvoordelen, of indirecte steun, zoals het verschaffen van infrastructuur.

Waarom is het beëindigen van subsidies voor fossiele brandstoffen belangrijk?
Het stopzetten van subsidies voor fossiele brandstoffen is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Deze subsidies stimuleren de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen, wat resulteert in een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. Door deze subsidies stop te zetten, kunnen we de overgang naar schonere, hernieuwbare energiebronnen versnellen.

Wat is de klimaatconferentie in Dubai?
De klimaatconferentie in Dubai is een internationale bijeenkomst waar landen samenkomen om te discussiëren en overeenkomsten te sluiten over hoe ze de uitdagingen van klimaatverandering kunnen aanpakken. Het is een belangrijk platform voor landen om hun inspanningen op het gebied van klimaatverandering te coördineren en te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *