Waarom claimt Venezuela Guyana?

Venezuela heeft recentelijk zijn aanspraken op Essequibo, een regio die het merendeel van het grondgebied van Guyana beslaat, versterkt. Ondanks de afwezigheid van steun van regionale buren of intergouvernementele organisaties, blijft de regering van president Nicolás Maduro volhouden dat zij een rechtmatige claim hebben op het gebied. Deze claim, versterkt door een nationaal referendum dat afgelopen zondag in het voordeel van Venezuela uitviel, heeft kritiek uitgelokt van regeringen in zowel Zuid-Amerika als het Caribisch gebied.

Het Internationaal Gerechtshof heeft ook een waarschuwing afgegeven. Afgelopen vrijdag oordeelde het hof dat Venezuela “zich moet onthouden van elke actie die de huidige controle van Guyana over het gebied zou wijzigen”. In de afgelopen maanden heeft Venezuela de spanningen verder opgevoerd door militaire middelen naar zijn grens met Guyana te sturen en aan te kondigen dat het plannen heeft om een landingsbaan in het gebied te installeren om logistieke ondersteuning te bieden voor de ontwikkeling van Essequibo.

President Mohamed Irfaan Ali van Guyana heeft aangegeven dat zijn land niet van plan is enig grondgebied aan de Venezolaanse controle over te dragen. Hij riep de regering van Maduro op om haar gedrag te matigen. “Dit is een kans voor Venezuela om volwassenheid en verantwoordelijkheid te tonen, en we roepen hen nogmaals op om zich bij ons aan te sluiten… om de rechtsstaat te laten werken en de uitkomst van deze controverse te bepalen,” zei Ali in een toespraak tot zijn landgenoten.

Christopher Sabatini, een senior fellow voor Latijns-Amerika bij de in Londen gevestigde denktank voor buitenlands beleid Chatham House, vertelde VOA dat het referendum in Venezuela alle kenmerken had van een publiciteitsstunt die uit de hand liep en die nu dreigt te ontaarden in een ernstig conflict. “Dit was voornamelijk bedoeld voor binnenlands gebruik, maar in feite heeft de regering van Maduro de trekker overgehaald en we weten niet waar dit naartoe gaat,” vertelde Sabatini aan VOA.

Veelgestelde Vragen (FAQ)
Wat is Essequibo?
Essequibo is een regio die het merendeel van het grondgebied van Guyana beslaat. Het is het onderwerp van een langdurig territoriaal geschil tussen Guyana en Venezuela.

Wat is het standpunt van het Internationaal Gerechtshof?
Het Internationaal Gerechtshof heeft geoordeeld dat Venezuela zich moet onthouden van elke actie die de huidige controle van Guyana over het gebied zou wijzigen.

Wat is de reactie van Guyana op de claims van Venezuela?
President Mohamed Irfaan Ali van Guyana heeft aangegeven dat zijn land niet van plan is enig grondgebied aan de Venezolaanse controle over te dragen. Hij riep de regering van Maduro op om haar gedrag te matigen.

Verklarende Woordenlijst
Essequibo: Een regio die het merendeel van het grondgebied van Guyana beslaat. Het is het onderwerp van een langdurig territoriaal geschil tussen Guyana en Venezuela.
Internationaal Gerechtshof: Het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties, gevestigd in Den Haag, Nederland. Het hof beslecht juridische geschillen tussen staten en geeft adviezen over vragen van internationaal recht.
Referendum: Een algemene stemming door het electoraat over een enkele politieke vraag die is voorgesteld door de overheid of een wetgevend orgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *