Wat zijn de kernwaarden van Defensie?

In de wereld van vandaag is de rol van defensie cruciaal voor het handhaven van vrede en veiligheid. Het Nederlandse Ministerie van Defensie, een van de grootste werkgevers van het land, is een complexe organisatie die zich inzet voor het beschermen van wat ons dierbaar is. Dit artikel belicht de fundamentele waarden die ten grondslag liggen aan de werking van deze instelling.

Integriteit en Professionalisme
De Nederlandse Defensie staat bekend om haar integriteit en professionalisme. Deze waarden zijn essentieel voor het handhaven van een sterke en betrouwbare defensiemacht. Integriteit betekent dat het personeel eerlijk en ethisch handelt, terwijl professionalisme verwijst naar de bekwaamheid en de deskundigheid waarmee taken worden uitgevoerd.

Respect en Loyaliteit
Respect en loyaliteit zijn ook kernwaarden binnen Defensie. Respect houdt in dat er een waarderende houding is tegenover collega’s en de samenleving, terwijl loyaliteit de trouw aan de organisatie en haar missie benadrukt.

Moed en Verbondenheid
Moed is een waarde die niet kan ontbreken bij Defensie. Het personeel moet vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden werken, waarbij moed essentieel is. Verbondenheid is eveneens cruciaal; het bevordert samenwerking en ondersteuning binnen de organisatie.

Veiligheid en Verantwoordelijkheid
Veiligheid staat voorop bij alle activiteiten van Defensie. Het personeel wordt getraind om veilig te werken en onveilig gedrag te melden. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen is een andere belangrijke waarde.

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis waarop de relatie tussen Defensie en de samenleving rust. Het personeel moet betrouwbaar zijn, zodat zowel collega’s als burgers op hen kunnen rekenen.

FAQ
Wat betekent ‘korpsgeest’ binnen Defensie?
Korpsgeest, of ‘esprit de corps’, verwijst naar de unieke band en kameraadschap die bestaat tussen personeelsleden van Defensie. Het is een gevoel van solidariteit en collectieve identiteit.

Hoe draagt Defensie bij aan vrede en veiligheid?
Defensie draagt bij aan vrede en veiligheid door altijd en overal inzetbaar te zijn, zowel nationaal als internationaal, om de belangen van het land en zijn bondgenoten te beschermen.

Wat wordt bedoeld met ‘strijdbaar & prestatiegericht’?
Deze term verwijst naar de bereidheid en het vermogen van Defensie om actief bij te dragen aan missies en doelstellingen, met een focus op het leveren van hoge prestaties.

Verklarende Woordenlijst
– Integriteit: Het handelen volgens ethische principes en eerlijkheid.
– Professionalisme: De competentie en vaardigheid waarmee beroepsmatige activiteiten worden uitgevoerd.
– Respect: Het tonen van waardering en consideratie voor anderen.
– Loyaliteit: Trouw aan de organisatie en haar doelen.
– Moed: De kracht om in het aangezicht van gevaar of moeilijkheden standvastig te blijven.
– Verbondenheid: De samenwerking en onderlinge steun binnen een groep of organisatie.
– Veiligheid: Het waarborgen van bescherming tegen gevaar, schade of verlies.
– Verantwoordelijkheid: Aansprakelijkheid voor eigen handelingen en beslissingen.
– Vertrouwen: Het geloof in de betrouwbaarheid en integriteit van iemand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *