Hoeveel bedraagt de staatsschuld van Belgie?

Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft recentelijk bekendgemaakt dat er op 4 juni 2024 voor een totaalbedrag van EUR 1.000 miljard aan Schatkistcertificaten is aanbesteed. Deze certificaten, met een ISIN-code BE0312798706 en een vervaldatum van 9 januari 2025, hebben een gewogen gemiddeld rendement van 3,513% en een bid-to-cover ratio van 2,63. Dit wijst op een aanzienlijke vraag naar deze kortlopende schuldinstrumenten.

Daarnaast werd er op dezelfde datum een aanzienlijke inschrijving op Staatsbons geregistreerd, met een totaalbedrag van EUR 482.495.800. Deze inschrijvingen zijn verdeeld over een Staatsbon op 1 jaar (EUR 472.372.500) en een Staatsbon op 8 jaar (EUR 10.123.300). De inschrijvingen via de Grootboeken bedroegen EUR 239.978.900, wat neerkomt op 49,7% van het totaal uitgegeven bedrag.

Eerder, op 27 mei 2024, heeft het Agentschap ook een OLO-aanbesteding uitgevoerd voor een totaalbedrag van EUR 2.503 miljard. Deze aanbesteding omvatte onder andere een OLO met een rendement van 2,85% en een vervaldatum in 2034, en een andere met een rendement van 3,50% en een vervaldatum in 2055.

Het Federaal Agentschap van de Schuld blijft zich inzetten voor het beheer van de federale staatsschuld, met als doel de financiële kosten zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met marktrisico’s en operationele risico’s. Deze recente ontwikkelingen tonen aan dat er een sterke vraag blijft naar Belgische staatsobligaties, wat een positief signaal is voor de stabiliteit en het vertrouwen in de Belgische economie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *