België Neemt het Voortouw in de Strijd tegen Fossiele Brandstofsubsidies op de Klimaatconferentie in Dubai

België heeft zich tijdens de recente klimaatconferentie in Dubai gepositioneerd als een voorloper in de strijd tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het land heeft zich aangesloten bij een coalitie van landen die vastbesloten zijn om deze subsidies te beëindigen. Deze stap plaatst België in het centrum van een van de meest cruciale discussies van de conferentie: de toekomst van fossiele brandstoffen.

In België wordt jaarlijks minstens 13 miljard euro uitgegeven aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen. De vraag die nu op tafel ligt, is of de wereld zal instemmen met een geleidelijke afbouw van het gebruik van kolen, olie en gas. Deze kwestie is een van de belangrijkste agendapunten van de klimaatconferentie in Dubai.

Europa, Australië, Latijns-Amerika en de kwetsbare kleine eilandstaten pleiten voor ambitie. Ze willen dat de slotverklaring van de conferentie duidelijk maakt dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde moet komen. Aan de andere kant staan de oliestaten, onder leiding van Saudi-Arabië, die zich verzetten tegen deze verandering.

Veelgestelde Vragen
Wat zijn fossiele brandstoffen?
Fossiele brandstoffen zijn natuurlijke brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas, die zijn ontstaan uit de resten van dode planten en dieren. Ze worden zo genoemd omdat ze zijn gevormd uit organisch materiaal over een periode van miljoenen jaren.

Wat zijn subsidies voor fossiele brandstoffen?
Subsidies voor fossiele brandstoffen zijn financiële bijdragen van de overheid om de productie of het verbruik van fossiele brandstoffen te ondersteunen. Dit kan directe financiële steun zijn, zoals belastingvoordelen, of indirecte steun, zoals het verstrekken van infrastructuur.

Waarom is het beëindigen van subsidies voor fossiele brandstoffen belangrijk?
Het beëindigen van subsidies voor fossiele brandstoffen is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Deze subsidies stimuleren de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen, wat leidt tot hogere uitstoot van broeikasgassen. Door deze subsidies te beëindigen, kunnen we de overgang naar schonere, hernieuwbare energiebronnen versnellen.

Wat is de klimaatconferentie in Dubai?
De klimaatconferentie in Dubai is een internationale bijeenkomst waar landen samenkomen om te discussiëren en afspraken te maken over hoe ze de uitdagingen van klimaatverandering kunnen aanpakken. Het is een belangrijk platform voor landen om hun inspanningen op het gebied van klimaatverandering te coördineren en te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *